Arbejdsdag den 12. september 2009

Vi mødtes kl. ca. 10.00 til fælles morgenbord,

med Bentes hjemmebagte boller.

Så blev jobbene uddelegeret.

og og og . . .

Der er lovet flere sild til frokost i 2010 :)

Riste blev lagt i jorden

 . . . og grøfter blev klippet.

 Den ret almindelige Blæresmælde,

der bestøves ved nat sommerfugle

 står i rigelige mængder på grundene.

Et lille guldkorn, den i Jylland sjældne

Rosen-Katost blomstrede fint og kan ses

helt til oktober ved de klippede grøfter.

Tjørnen i hegnene med mange frugter,

betyder det en hård vinter?

Det siger almanakken. Vi må se :)

Diget ved indkørslen blev formet

til en smuk bue.

Det kunne være flot med lidt

blomstrende efterårs lyng på diget

Så nu skal frøene bare gøre

den bare overflade pæn og grøn