Arbejdsdag den 11. september 2010

Vi mødtes kl. 10.00 til fælles morgenbord

og en "Enkelt" start patron :)

Formanden uddelegerede dagens opgaver.

og holdene blev sat . . .

 

Dorthe og Karsten havde bygget til så vi kunne være der igen i år, Tusind tak :)

En tom trailor der skal fyldes.

Vi må rense ud i hegnet på vej ind . .

 Der blev lagt seriøse planer.

En enkelt fasa kom forbi for at deltage i oprydningen :)

Der var faktisk nogle der arbejde for alvor:)

 

 

12:30 sharp, var alle klar til den afrundende frokost hvor intet manglede.

Tak til pigerne der stod for forplejningen, lige fra morgenkaffen til og med frokosten. Godt gået alle.