Referat fra Stiftende generalforsamling den 14.4.2007 på Restaurant Vester Mølle. 

 

1. Per Nielsen-Hannerup bød velkommen.

 

2. Dorte Elkjær valgtes som ordstyrer.

 

3. Alle præsenterede sig for hinanden, der var deltagelse fra 17 grunde/huse.

 

4. Gennemgang af tidligere fremsendte vedtægter, der var enkelte rettelser og gode diskussioner 

    herom. (De reviderede vedtægter vedlægges.)

    Per Nielsen-Hannerup lovede under gennemgangen, at han ville stå for vandværket i 5 år.         

    Endvidere lovede han, at stå for sti/vejareal og grønne områder til

    udgangen af dette år.   

                                                                                                                             

5. Valg til bestyrelse og revisor.

    8 personer stillede op.

    Leif Christensen, Rørbæksøvej 34, meldte straks ud at han gerne ville være revisor.

    Derefter blev der valg mellem de øvrige, for at finde ud af hvem der skulle sidde i bestyrelsen og   

    hvem der skulle være suppleant, der blev også bestemt, at de tre der fik flest stemmer skulle sidde

    i 2 år.

    De der kom ind i bestyrelsen:

    Villy Bredvig, Rørbæksøvej 36   ( Valgt for 2 år)

     Ole Pedersen, Rørbæksøvej 26   ( Valgt for 1 år)

     Hans Rudbæk, Rørbæksøvej 42   ( Valgt for 1 år)

     Niels Knudsen, Rørbæksøvej 46   ( Valgt for 2 år)

     Sussi Würtz Jensen, Rørbæksøvej 14   ( Valgt for 2 år)

     Suppleanter:

     Bent Jakobsen, Rørbæksøvej 18   ( Valgt for 1 år)

     Karsten Boldt Hansen, Rørbæksøvej 4   ( Valgt for 2 år)

 

6.  Dorte Elkjær takkede for god ro og orden og mødet hævedes.

   

7.  Den nye bestyrelse valgte straks at konstituere sig.

     Villy Bredvig  ( Formand)

      Niels Knudsen  ( Næstformand)

      Ole Pedersen  ( Kasserer)

      Sussi Würtz Jensen  ( Sekretær)

      Hans Rudbæk

 

8. Den nye bestyrelse bestemte også en dato for det første møde, den 25. maj. Her skal kontingentet

    for medlemskabet vedtages og senere sættes til afstemning på et ekstraordinært generalforsamlig.