Referat fra Ekstraordinær generalforsamling

Lørdag den 16. juni 2007

 

 

 

1. Velkomst ved Villy Bredvig.

     Orientering omkring Vedtægter.

      Kort minde omkring Bent Rossen Jakobsen.

 

2. Valg af dirigent.

     Sussi valgtes.

 

3. Gennemgang af budget.

     Ole gennemgik bestyrelsens forslag til budget.

     Budget godkendt.

 

     Orientering omkring vandværk, vedligehold af vej/rabatter.

     Forespørgsel om der var lavet afleveringsforretning, hvilket vi kunne

     svare nej til, men at det vil blive lavet, når det bliver aktuelt.

 

4. Fastsættelse af kontingent.

     Der var enstemmigt opbakning af bestyrelsens forslag. ( 500 kr.)

 

5. Evt.

     Opfordring til medlemmerne om at komme med forslag til aktiviteter.