Bestyrelsesmøde den 15/08-2008

 Tilstede: Villy, Niels, Dorte, Ole og Sussi.

 

    Rundtur.

Sammen gik vi en tur rundt og så på veje, stier og fællesareal. Vi snakkede om de tiltag som vi syntes, vi ville have sat i gang på aktivitetsdagen.

 

1. Velkomst.

Mødet fortsatte hos Niels.

 

2. Orientering/siden sidst.

Villy havde undersøgt nærmere vedrørende forsikring, det er ikke nødvendigt at grundejerforeningen tegner én, så det blev vedtaget ikke at tegne nogen.

Orientering omkring græsslåning, der er lige blevet slået græs (2. gang)

Vedligeholdelse af veje og stier er endnu ikke overgået til Grundejerforeningen.

Orientering vedrørende vedtægtsændringer er endnu ikke sendt til Ikast-Brande kommune, vil snarest blive sendt.

 

3. Regnskab ved Ole.

Ole orienterede om regnskabet. Vi har fået kontingent ind, 2 grundejere mangler at betale, der er sendt rykkere.

 

4. Hjemmesiden ved Niels.

Niels har arbejdet ihærdigt med at lave en hjemmeside for Grundejerforeningen Rørbæk Sø, siden er nu næsten færdig og resultatet er fint. Niels fortalte om arbejdet hermed og om sine tanker med at færdiggøre hjemmesiden. Alle var tilfredse med resultatet.

 

5. Arbejdsdag, planlægning m.m.

Arbejdsdagen blev på generalforsamlingen fastsat til den 13. september kl. 10

Karsten og Dorthe har igen i år tilbudt at vi må være i deres garage, dejligt!

Udarbejdelse af invitation, Sussi laver den og sender den ud, når resten af gruppen har godkendt den.

  

Planlægning af aktiviteter: Der skal fjernes dæk fra fællesgrunden.

Der skal i stedet for brøndrør mellem Rørbæksøvej og Rørbækvej sættes store sten op, det vil være pænere og være bedre til forhindring af gennemkørsel.

Vi aftalte også at der skulle lægges muld på diget ind til campingpladsen, så der nemmere kunne vokse græs og se pænere ud.

Der blev også besluttet at nedgrave to stolper med ”hundeposer”  i håb om at vi kunne blive fri for ”høm-hømmerne” på stien rundt om området.

I lighed med sidste år skulle vi også have et oprydningshold med sorte sække.

Og så skal der jo være et madhold, Dorte og Sussi planlægger.

 

6. Dato for næste generalforsamling?

Næste generalforsamling blev fastsat til den 18. eller 25. april 2009 kl. 10 på Vonge Kro. Sussi kontakter Vonge Kro og laver aftale.

 

7. Næste bestyrelsesmøde.

Fredag den 27.februar 2009 kl. 19 hos Dorte.

 

8. Evt.

Ingen punkter.