Bestyrelsesmøde den 21/08-2009

 Tilstede: Villy, Niels, Dorte, Ole og Sussi.

 

    

 

1.     Velkomst.

Villy bød som sædvanligt velkommen og mødet gik i gang.

 

2.     Orientering/siden sidst.

Villy orienterede om at skødet for fællesarealerne var kommet og vi kiggede alle på den.

 

3.     Regnskab ved Ole.

Ole orienterede om regnskabet. Vi har fået kontingent ind, 1 grundejer mangler at betale, der er sendt rykkere.

Ole undersøger om der er mulighed for at lave to konti, så vi fremover får en driftkonto og en spærret konto, som der kun kan hæves fra, hvis man er enig i bestyrelsen. Grunden hertil er, at der rent statisk sker at nogen over en periode ”låner” af kassen og det vil vi gerne være på forkant med.

Diskussion om evt. hævelse af kontingent til næste år.

 

4.     Arbejdsdag, planlægning m.m.

Der er desværre en del frafald i bestyrelsen ifm. arbejdsdagen, så der blev snakket om at flytte dagen, men den blev fastholdt pga. at datoen er udmeldt.

Indbydelse udsendes snarest.

Vi kan i år igen være i Carsten og Dortes garage.

Karin, Bente og Dorte Bredvig står for maden.

Arbejdsopgaver til dagen:

Vejvedligehold (rørunderføring)

Omlægning af vold i 1. sving.

Rabatter ved Rørbækvej slåes med græstrimmer.

Græs omkring ”stenen” slåes.

”mellemgangen” mellem Rørbækvej og Rørbæksøvej slåes.

Affaldshold

Madhold.

   

5.     Dato for næste generalforsamling?

Næste generalforsamling blev fastsat til den 24. april 2010 kl. 10. Dorte undersøger om det kan være på Restaurant Rørbæksø. Melder tilbage til Niels, så han ved noget ift. hjemmesiden.

 

6.     Dato for næste bestyrelsesmøde?

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til:

 Fredag den 12. marts kl. 19.00 hos Ole

     

 

       7. Evt.

           Ingen emner.