Referat fra bestyrelsesmøde den 12.03.2010

 

 

Tilstede: Niels, Villy, Ole, Dorte og Sussi.

 

 

1.     Velkomst.

 

 

2.     Orientering/siden sidst.

Vi snakkede om vores vej og glædede os over at Per Hannerup havde ordnet vejene flere gange i denne snevinter.

 

3.     Regnskab 2009.

Ole gennemgik regnskabet.  Regnskabet enstemmigt vedtaget. Fremover bliver der oprettet en konto mere, hvor der hver år overflyttes et beløb som vedtages på bestyrelsesmøde. Pengene bindes for et år ad gangen. Når der skal hæves fra kontoen skal der være tre medlemmer fra bestyrelsen som underskrivere.

I år har vi vedtaget at overflytte 25.000 kr.

 

4.     Oplæg til budget 2010.

Budget for 2010 indstilles til generalforsamlingen lørdag den 24. april 2010,

Forslag om uændret kontingent (500 kr.) indstilles ligeledes til generalforsamling.

 

5.     Vandværket.

Per Hannerup har afleveret regnskab for vores fælles vandværk, vi gennemgik denne.

Per har også forspurgt, om ikke han bare skal fortsætte med at tage sig af vandværket. Det synes vi i bestyrelsen er en god ide.

 

6.     Fællesarealet.

Ved sidste års generalforsamling blev der fra bestyrelsens side forspurgt om der var forslag til fællesarealet. Der er ingen indkomne forslag og bestyrelsen har heller ikke nogen. Så det får lov at henlægge som et naturareal.

 

7.     Generalforsamling.

Indkaldelse sendes senest den 8. april.

 

 

 

Niels laver stemmesedler og sørger for at der laves en link på hjemmesiden for tilmelding.

 

Dagsorden:

Velkomst.

Valg af dirigent. (Forslag Niels)

Valg af stemmetæller.

Formandsberetning.

Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

          Valg af  medlemmer til bestyrelsen ( Ole Pedersen og Dorte Elkjær modtager

           Genvalg          

          Valg af revisor ( Leif Christensen modtager genvalg )

          Aktiviteter/arrangementer.

 

8.     Opdatering af hjemmeside.

Dette punkt kom på , på grund af en misforståelse, da der har været nogle mails som ikke er nået frem imellem bestyrelsesmedlemmerne.

Vi tjekker op på e-mail adresser.

 

 

9.Næste bestyrelsesmøde.

Stiftende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamling.

Næste bestyrelsesmøde fredag den 20. august kl. 19.00 hos Villy.

 

 

10.Evt.

Der har været forespurgt om man må have en campingvogn stående i længere tid. Det må man gerne så længe man er i gang med sit byggeri. Ifl. lokalplanen må man ikke placere en campingvogn på sin ubebyggede grund og bare lade den stå.