Referat fra bestyrelsesmøde den 02.09.2011 

 

Tilstede: Villy, Sussi, Dorthe, Ole og Niels.

 

 

 

 

 

1.     Velkomst.

Villy bød som sædvanligt velkommen og mødet gik i gang.

 

2.     Orientering/siden sidst.

Villy var blevet ringet op af en grundejer, som forespurgte om Grundejerforeningen havde indsigelse, hvis der var nogen som boede i sommerhuset hele året. Det blander Grundejerforeningen sig ikke i.

Vi synes tværtimod, det er rart at der er ”folk” i husene, tror det er præventivt for indbrud i området.

Villy har haft kontakt til Ikast –Brande kommune igen vedr. asfalt ved indkørselsvejene, de skal nok lave det ved lejlighed.

I øjeblikket er to huse under opførelse.

 

3.     Regnskab ved Ole.

Ole orienterede om regnskabet. Vi har fået kontingent ind og alle har betalt.

 

4.     Arbejdsdag, planlægning m.m

Indbydelse er udsendt.

I år skal vi mødes og spise hos Gunhild og Svend Åge.

Karin, Bente, Dorte S. og Sussi står for maden.

Dorthe bestiller drikkevarer og reserverer Restaurant Rørbæk Sø

Arbejdsopgaver til dagen:

Vejvedligehold (Niels Voldby)

Studsning af hegn og plantning af nye træer. ( Niels Knudsen)

Fældning af udgået gyvel på fællesareal. ( Ole)

Rabatter ved Rørbækvej slåes med græstrimmer.

Græs omkring ”stenen” slåes.

”Mellemgangen” mellem Rørbækvej og Rørbæksøvej slåes.

Affaldshold

Madhold.

 

 

5.     Etablering af ny sti?

Ved sidste bestyrelsesmøde snakkede vi om en evt. sti rundt om Enesø. Denne ide er indtil videre skrinlagt.

 

6.     Bom ved indkørselsvejene?

Ved sidste generalforsamling var der en forespørgsel fra en grundejer, om der evt. skulle opsættes bomme ved indkørselsvejene til sommerhusområdet, begrundelsen var de tyverier, vi havde haft i området. Vi mener i bestyrelsen, at opsætning af bomme vil give mange gener og at det ikke har den præventive virkning, som man håber på. På det sidste har der heldigvis heller ikke været nogle indbrud, håber på at det er stilnet af.

     

7.     Hundeskov?

Forespørgsel fra en grundejer om der kunne etableres en hundeskov i området.

Vi vil spørge lodsejer Bo Olesen, Rørbæk Hovedgård om han vil gå ind i projektet.

      

8.     Sidste nyt vedr. vandværk.

På et tidligere møde med Per Hannerup, havde Grundejerforeningen opfattet det således, at Per gerne ville at vi snarest overtog driften af vandværket. Villy har talt med Per igen og nu står sagen således, at vi først overtager vandværket, når det er fuldt udbygget ift. sommerhusområdet.

 

9.     Dato for næste generalforsamling?

Næste generalforsamling blev fastsat til den 14. april 2012 kl. 10. Dorte undersøger om det kan være på Restaurant Rørbæksø. Melder tilbage til Niels, så han ved noget ift. hjemmesiden.

 

10. Dato for næste bestyrelsesmøde?

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til:

Fredag den 2. marts kl. 19.00 hos Sussi.

 

11.  Evt.

Ingen emner.

  

Lillebælt mod Kulsøen