Referat fra bestyrelsesmøde den 17.08.2012

 

 

 

Tilstede: Villy, Niels, Dorte, Ole og Sussi.

  

 

1.     Velkomst.

Villy bød som sædvanligt velkommen og mødet gik i gang.

 

2.     Orientering/siden sidst.

Villy orienterede om asfalteringen af indkørslen ved Hedegårdsvej og håbede at kommunen også snart fik det lavet ved indkørslen fra Rørbækvej.

 

3.     Regnskab ved Ole.

Ole orienterede om regnskabet. Vi har fået kontingent ind og alle har betalt.

Vi aftalte, at vi fastholder de to konti, som vi har nu og tager det op igen til næste år.

 

4.     Arbejdsdag, planlægning m.m

Indbydelserne udsendes i næste uge. (uge 34)

I år igen skal vi mødes og spise hos Gunhild og Svend Åge.

Karin, Bente, Dorte E og Sussi står for maden.

Dorthe bestiller drikkevarer og sørger for gave til Gunhild og Svend Åge.

 

Arbejdsopgaver til dagen:

Vejvedligehold (Niels Voldby)

Fældning af udgået gyvel på fællesareal. ( Ole)

Rabatter ved Rørbækvej slåes med græstrimmer.

Græs omkring ”stenen” slåes.

”Mellemgangen” mellem Rørbækvej og Rørbæksøvej slåes.

Affaldshold

Madhold.

     

      

5.     Etablering af ny sti?

Villy har snakket med Per Hannerup, som vil flytte stien i den sydlige ende.

Vi vil have et møde med Per, så vi præcis ved hvor han mener og  gennemførelsen. Villy tager kontakt til Per Hannerup og aftaler nærmere.

 

6.     Dato for næste generalforsamling?

Næste generalforsamling blev fastsat til den 13. april 2013 kl. 10. Dorte undersøger om det kan være på Restaurant Rørbæksø. Det har hun gjort og det kan  lade sig gøre.  

 

7.     Dato for næste bestyrelsesmøde?

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til:

 Fredag den 8. marts kl. 19.00 hos Ole.

 

8.     Evt.

Besluttede at vi ifm. udsendelse af indbydelse til arbejdsdagen, vil komme med en opfordring om at køre stille og roligt på vejene.