Referat fra bestyrelsesmøde den 23.08.2013

 

 

 

Tilstede: Villy, Niels, Dorte, Ole og Sussi.

  

 

1.     Velkomst.

Villy bød som sædvanligt velkommen og mødet gik i gang.

 

2.     Orientering/siden sidst.

Villy har fået en henvendelse fra en beboer, om ikke vi kunne sætte skilte op med ”langsom kørsel ønskes”, synes mange kører for stærkt. Vi i bestyrelsen er generelt imod opsætning af skilte og vi tror heller ikke på at de har nogen effekt. Vi vil opfordre alle til at køre langsomt i området og de der har udlejningshuse vil vi opfordre til at gøre deres lejere opmærksomme på, at der skal være hensynsfuld kørsel i området.

Vedr. postkasse og skraldespand fra ejendommen, Rørbækvej 44, vil vi skrive et brev og anmode vedkommende om at flytte dem ind på ejendommens matrikel.

Ang. klage fra naboerne vedr. hunde på deres marker. Niels har snakket med naboen og han har personligt fået lov at træne sine hunde på markerne.

 

3.     Regnskab ved Ole.

Ole orienterede om regnskabet. Vi har fået kontingent ind, men vi mangler fra én ejer. Ole har rykket.

Vi aftalte, at vi flytter 30.000 kr. over på en rentegarantikonto, hvor de er bundet i 3 år.

 

4.     Arbejdsdag, planlægning m.m.

Indbydelserne udsendes i næste uge. (uge 35)

 I år igen skal vi mødes og spise hos Gunhild og Svend Åge. Men vi har besluttet, at vi skal grille.

 Karin, Bente, Dorte E og Sussi står for maden.

Dorthe sørger for gave til Gunhild og Svend Åge.

Dorthe B sørger for kød.

Karin sørger for rundstykker med div.

Bente laver en skål salat.

Sussi laver salat, sørger for drikkevarer og briketter til grillen.

Villy laver forespørgsel ved Gunhild og Svend Åge.

 

 

Arbejdsopgaver til dagen:

Vejvedligehold (Niels Voldby)

Fældning af udgået gyvel på fællesareal. ( Ole)

Trimning af hegn ved udkørsel ( Rørbæksøvej)

Rabatter ved Rørbækvej slås med græstrimmer.

Græs omkring ”stenen” slås.

”Mellemgangen” mellem Rørbækvej og Rørbæksøvej slås.

Udskiftning af de tre sten ved vej 2.

Affaldshold

Madhold.

     

      

5.     Hjertestarter??

Ole har ansøgt Tryghedsfonden om en hjertestarter til området. Ansøgningsfristen var 1. september og der vil gå ca. 3 måneder inden vi hører resultatet. Vi afventer.

 

 

6.     Dato for næste generalforsamling?

Næste generalforsamling blev fastsat til den 12. april 2014  kl. 10. Dorte undersøger om det kan være på Restaurant Rørbæksø.   

 

7.     Dato for næste bestyrelsesmøde?

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til:

 Fredag den 7. marts kl. 19.00 hos Dorthe E.

 

8.     Evt.

Igen en snak om vores fællesareal, den får lov at ligge og passe sig selv.