Referat fra bestyrelsesmøde den 7.03.2014

 

 

Tilstede: Niels, Villy, Ole og Dorte.

Fraværende: Sussi.

 

1.     Velkomst ved Villy.

 

2. Orientering/siden sidst.

Villy har talt med Per Hannerup angående stien langs Nedersø, med henblik på evt. overtagelse i forbindelse med den nye udstykning. De har aftalt, at tale sammen senere.

Villy har modtaget regnskab fra Vandværket, der er et overskud på 3500 kr.

Niels Voldby har endnu engang været så venlig at reparere vinterens skader på vores veje. Vi siger mange tak!

 

3. Regnskab 2013.

Ole gennemgik regnskabet.  Regnskabet enstemmigt vedtaget.

Ole har oprettet digital postkasse, medarbejdersignatur og CVR nr. 35593098

 

4. Oplæg til budget 2014.

Budget for 2014 indstilles til generalforsamlingen lørdag den 12. april ,

 

5. Opdatering af hjemmesiden.

Niels modtager gerne nyheder, billeder og andet af interesse.

 

6. Generalforsamling.

Indkaldelse sendes senest den 27. marts og sidste tilmelding den 6. april.

( Niels laver stemmesedler og sørger for, at der laves et link på hjemmesiden  for tilmelding.)


Dagsorden:

·        Velkomst.

·        Valg af dirigent. (Forslag Niels)

·        Valg af referent. (Forslag Sussi)

·        Valg af stemmetæller.

·        Formandsberetning.

·        Regnskab, budget.(Niels fremlægger da Ole er fraværende.)

·        Indkomne forslag.

·        Valg af medlemmer til bestyrelsen (Ole Pedersen) modtager genvalg. (Dorte Elkjær) modtager ikke genvalg.                                                 

·        Valg af revisor ( Anna Lage ) modtager genvalg.

·        Valg af suppleanter. ( Tage Johannesen og Karsten Boldt.)

·        Aktiviteter/arrangementer.

·        Hjertestarter.

·        Evt.

 

7. Fastsættelse af arbejdsdag.

Arbejdsdagen i år bliver den 13.september kl.10. Vi spørger Gunhild og Svend Åge om vi må være i deres garage igen.

 

8. Sct. Hans.

Villy snakker med Per Hannerup om der bliver bål i år?

 

9. Hjertestarter.

Trygfonden meddelte at vi ikke kom i betragtning. Niels kontakter Ikast-Brande – og Vejle kommune. Inden Ole ansøger igen, foreslås det som punkt på dagsordenen til Generalforsamling.

 

10. Næste møde?

Konstituering umiddelbart efter generalforsamling.

Næste bestyrelsesmøde den 15. august kl.19 hos Sussi.

 

11. Evt.

Ingen punkter.