Referat fra bestyrelsesmøde den 22.08.2014

 

 

 

Tilstede: Villy, Niels, Bente, Ole og Sussi.

  

 

1.     Velkomst.

Villy bød som sædvanligt velkommen og mødet gik i gang.

 

2.     Orientering/siden sidst.

Der er siden sidst udsendt breve til de sommerhuse hvor skraldespandene ikke er fastgjorte og hvor de vælter, når det blæser. Herom senere i referatet.

 

3.     Regnskab ved Ole.

Ole orienterede om regnskabet. Vi har fået kontingent ind, alle har betalt.

Ole har indsendt papirer m.m. til NETS, noget alle foreninger er blevet bedt om.

 

4.     Arbejdsdag, planlægning m.m

Indbydelserne udsendes i næste uge. (uge 35)

I år igen skal vi mødes og spise hos Gunhild og Svend Åge.Men vi har besluttet, at vi skal grille.

Bente K , Bente, Dorte   og Sussi står for maden.

Bente sørger for gave til Gunhild og Svend Åge.

Dorthe B sørger for kød.

Sussi sørger for rundstykker med div.

Bente K og Bente laver en skål salat.

Sussi sørger for drikkevarer og briketter til grillen.

Villy laver forespørgsel ved Gunhild og Svend Åge.

 

 

Arbejdsopgaver til dagen:

Vejvedligehold

Klipning af hegn langs stierne.

Trimning af hegn ved udkørsel ( Rørbæksøvej)

Rabatter ved Rørbækvej slåes med græstrimmer.

Græs omkring ”stenen” slåes.

”Mellemgangen” mellem Rørbækvej og Rørbæksøvej slåes.

 Opsætning af nye sten ved grund nr. 1 (sving)

Affaldshold

Madhold.

 

5.     Skraldespande?

Hus nr. 28 har endnu ikke efterkommet opfordring fra Grundejerforeningen om

at fastforankre skraldespandene, vi tager kontakt.

 

6.     Hjertestarter?

På generalforsamlingen blev der besluttet, at vi køber en hjertestarter. Ole har undersøgt markedet og vi kan få én til 20.000 kr. Ole bestiller én. Den opsættes ved hus nr. 14 på carporten. Når den er opsat, afholder vi et informationsmøde om hvordan man bruger hjertestarter. Villy kontakter Tage Møllemand om han evt. vil afholde sådan én information.

 

7.     Dato for næste generalforsamling?

Næste generalforsamling blev fastsat til den 25. april 2015  kl. 10.30   

 

8.     Dato for næste bestyrelsesmøde?

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til:

 Fredag den 13. marts kl. 18.30 hos Niels Knudsen.

 

9.     Evt.

Intet.